Merkpositionering en merkstrategie. Wat is belangrijker?

Branding Merkstrategie Merkpositionering

Voor ieder merk dat zich bezighoudt met hoe het overkomt op zijn afnemers is het nuttig je af te vragen waar je merk voor staat. Er worden in de wereld vaak nogal verschillende termen gebruikt die niet altijd even duidelijk zijn. Twee voorbeelden daarvan zijn de merkpositionering en merkstrategie. Wat betekenen die 2 termen nu eigenlijk? En wat is het verschil?

Een van de problemen is dat de termen niet altijd eenduidig gebruikt worden. Wanneer het ene bureau het over merkstrategie heeft zou het andere bureau misschien merkpositionering gebruikt hebben. Dit is overigens een probleem van menselijke communicatie in het algemeen. Maar je ziet, ook de mensen die van communicatie hun beroep hebben gemaakt lopen tegen dezelfde problemen aan als hun klanten.

Om effectief met elkaar te communiceren is het belangrijk dat beide deelnemers aan de communicatie elkaar zo goed mogelijk begrijpen. Om toch iets van helderheid aan te brengen is het goed om – in ieder geval in deze blog – enigszins af te kaderen waar het ene en het andere voor staat.

Wat is merkpositionering?

Zoals het woord al impliceert gaat het bij de merkpositionering om de plaats die het merk inneemt. Maar waarin dan? Hier wordt natuurlijk een meer figuurlijke plaats bedoeld en niet zo zeer letterlijk. Het is de positie die een merk inneemt. Bijvoorbeeld ten opzichte van een maatschappelijk issue, maar bijvoorbeeld ook ten opzichte van andere merken. Als Nike besluit Colin Kaepernick een sponsorcontract aan te bieden te midden van een controverse dan is dat een voorbeeld van de merkpositionering. Maar ook door een duidelijk onderscheid te maken met concurrenten wordt er een positie ingenomen. Vaak gaat het er bij merkpositionering om hoe er een pakkend verhaal verteld kan worden dat aanslaat bij de klanten of gebruikers van het merk.

Wat is merkstrategie?

Waren dat dan geen voorbeelden van merkstrategie? En waarom dan niet? Het antwoord dat daarop gegeven kan worden is dat die merkpositie voortkomt uit de strategie. Het woord strategie komt natuurlijk uit de oorlogsvoering en ook tijdens veldslagen nemen de manschappen posities in. De posities die zij innemen zijn vaak het resultaat van de strategie, maar de strategie zal soms ook aangepast moeten worden aan de posities van de manschappen. Zo werkt het eigenlijk ook een beetje bij merkpositionering en merkstrategie.

Bij de merkstrategie gaat het eigenlijk om de meer droge feiten die het merk beschrijven. Waar houdt het merk zich mee bezig? Hoe doet het merk dat? Wie zijn de mensen waar ons merk zich op richt? Waarom bestaat het merk eigenlijk? Waar is het merk te vinden? In welke context? Etc.

Merkpositionering en merkstrategie. Wat is belangrijker?

Wat is belangrijker? Je voelt het waarschijnlijk al aankomen. Als je kijkt naar hoe merkpositionering en merkstrategie zich met elkaar verhouden moet je je realiseren dat de één eigenlijk niet zonder de ander kan. Om een goede strategie te bepalen is het handig om te weten welke plek het merk inneemt of moet gaan innemen. Om een goede positie te bepalen moet je de strategie niet uit het oog verliezen. Net als op het slagveld is het ook voor merken een wisselwerking tussen de positie en de strategie. Beide aspecten moet kloppen en moeten in de uitingen van het merk gevoelsmatig aanwezig zijn.

Meer weten?

Als je meer vragen hebt over de positionering of strategie van je merk. Neem dan gerust contact met ons op. We bieden op dit moment gratis 45 minuten advies om kennis te kunnen maken.

Zomaar wat werk van ons

Sociale Vraagstukken
EventEquip